EC Konsult – Vår långa historia….

……..börjar 1985 med Elektronikcentrum i Svängsta

Invigning 27/8 1985
Trångbodda på Mariegården
I framkant, då liksom nu

EC-Gruppen, Elektronikcentrum i Svängsta AB, bestående av EC Konsult och EC Utbildning är verksamheter som funnits under lång tid i Karlshamns kommun.  Sedan några år har ”gruppen” delats i två framgångsrika och självständiga bolag med olika ägare.
EC Konsult, som nu ägs av nyckelpersoner knutna till bolaget, har fortfarande sitt säte i Karlshamn, med filialkontor i Lund och Växjö. Bolaget har en stark teknikprofil och har dubblat sin omsättning senaste två åren. Störst kund är ESS (världens kraftigaste neutronkälla) i Lund dit bolaget levererar utvecklingstjänster.
EC Utbildning, som fortfarande heter EC Utbildning, förvärvades av Hermods 2011 och ingår numera i det börsnoterade AcadeMedia. Bolaget har sitt säte i Stockholm och en lång rad filialkontor bl a i Karlshamn på Västra kajen. EC Utbildning är en av Sveriges största utbildare inom IT-inriktad YH-utbildning.
Den satsning som började med en högskolefilial i Svängsta 1985 lever således kvar i högsta grad. Från detta ursprung har också andra bolag växt fram varav några blev långt större än sitt ursprung. Mer om detta kommer nedan.
Också produkter och system har skapats som nu ger tillväxt och inom andra verksamheter.

Varför EC

Blekinge saknade högskoleutbildning och i Svängsta fanns ett överskott av bostäder.
Så föddes idén till en högskola i Svängsta. Den blev senare en av hörnstenarna i Blekinge Tekniska Högskola, BTH.
Högskoleutbildningen började i Mariegården i en av Karlshamnsbostäders tomma hyresfastigheter.   Till närliggande fastighet lokaliserades Ericssons utvecklingsavdelning, en symbios mellan näringsliv, högskola och politik ”trippelhelix”.  Tage Petterssons (dåvarande Industriminister) uttalande att ”Kring Elektronikcentrum skall små företag växa upp i samverkan med centrumet och högskolan” blev också sanning.

Lokaliseringen till Karlshamns kommun och Svängsta var inte helt utan inbyggd konflikt eftersom övriga kommuner i länet hade samma strävan. Ur långsiktig strategisk synvinkel är kanske inte heller Svängsta den mest optimala platsen för en högskola.

1985 är verksamheten hursomhelst igång med den två-åriga E/D-linjen, ett påbyggnadsår för det tekniska gymnasiet och utbildningar för industri och näringsliv. Parallellt med detta byggs en konsultverksamhet där många olika uppdrag bildar basen. Exempel på dessa uppdrag återfanns inom bl a avancerad bildbehandling, inbyggda system och artificiell intelligens.

EC och kvinnorna

Med fokus på jämlikhet

EC kom under lång tid att arbeta med teknikutbildning för kvinnor. Bakgrund till den pedagogiska idén att utbilda kvinnor i enkönade grupper, var de förändringar i arbetsmarknaden som pågick med neddragningar inom kvinnodominerade sektorer. Idén skulle visa sig bli mycket framgångsrikt. Än idag var detta koncept långt före sin tid och så sent som 2019 betraktas tyska liknande utbildningar något som vi borde ta efter i Sverige. Den första utbildningen döptes till JET (Jämställdhetsutbildning inom Elektronik och Teknisk programmering). Det var en ettårig arbetsmarknadsutbildning, med först start 1985, som till en början gavs i samverkan med AMU. Många av dessa hundratals banbrytande kvinnor som genomgick utbildningen finns fortfarande ute i det svenska näringslivet. Där har de gott sällskap av alla de kvinnor som utbildades i Sveriges första datatekniska högskoleutbildning för enbart kvinnor som EC startade 1995. När denna utbildning stod på sin höjdpunkt bedrev EC utbildningen i såväl Svängsta som Karlskrona och Kristianstad. Utbildningen var treårig med flera parallella klasser så den samlade utbildningsvolymen var omfattande och samverkan skedde med högskolorna i Kristianstad, Växjö och Karlskrona.

EC och högskolan

I mitten av 80-talet fanns ingen högskola i länet. Högskolan i Växjö hade etablerats i mitten av sjuttiotalet som en filial till Lunds Universitet. Så växte idén fram att skapa en ny filial till Lunds Tekniska Högskola med lokalisering till Svängsta. I Svängsta fanns då bl a Ericsson Information System, med tillverkning av elektriska skrivmaskiner, och ABU. Båda företagen behövde resurser inom CAD/CAM och Ericsson behövde även utöka sin organisation med nyanställningar inom elektronik och data. Så startade högskoleutbildningen 1985 med E/D-linjen som var en 2-årig utbildning baserad på motsvarande civilingenjörsprogram i Lund. Vid denna tid hade Per Ericsson, sedermera rektor vid BTH, en central roll från Lunds sida. EC och BTH kom därefter under att antal år att ha en nära relation med såväl samarbete som konkurrens.

Utbildningen blev snabbt attraktiv och konkurrensen om platserna hög. En svala gör ingen sommar och en högskolelinje gör ingen högskola så ganska snart utvecklas idén om en rent programvaruinriktad linje (PT-linjen) baserad på arbete i stora projekt. Detta var ett helt nytt koncept både till innehåll och form och blev snabbt en succé. Linjen finns fortfarande kvar inom BTH och har utgjort exempel för andra liknande utbildningar. Redan vid starten stod det klart att såväl denna utbildning som E/D-linjen skulle flyttas till den nystartade Högskolan Karlskrona/Ronneby (sedermera namnändrad till BTH) och därmed drog en omfattande svekdebatt igång med öst-västlig polarisering. Namninsamlingar och insändare avlöste varandra men faktum kvarstod att de med mycket arbete etablerade utbildningarna försvann österut.

Under några år därefter saknade EC reguljära högskoleutbildningar men 1995 startade DUK-utbildningen som skulle bli EC:s allra största succé inom högskoleutbildning. Över 1000 kunskapstörstande kvinnor utbildades varav många idag finns i betydelsefulla roller inom olika hightech företag.

I mitten av 90-talet introducerades de första KY-utbildningarna (Kvalificerad Yrkeshögskola). EC var tidig ute med en 2-årig utbildning med namnet TIFO (Transportinformatik). Det fanns en tydlig koppling till det lokala näringslivet med hamnen, Karlshamns expressbyrå, AAK med flera. Samma utbildning startades även i Klippan dit EC förlagt ett filialkontor. Snart tillkom nya utbildningar, som nu kallades YH (Yrkeshögskola) inom andra områden och EC blev en av landets största aktörer inom IT-inriktad YH-utbildning med utbildningar inom inbyggda system, programvaruteknik, systemintegration mm.  Filialkontor tillkom på många orter som Malmö, Helsingborg, Göteborg, Kristianstad, Örebro m. fl.
Ca 1000 studenter bedrev vid denna tid, runt år 2000, heltidsstudier inom EC:s olika program.

Forskning

Även om EC vid sin start sannolikt var det företag som hade flest högskoleutbildade medarbetare var forskning något som inte omgående fanns på kartan. Framsynta medarbetare föreslog dock att vi skulle engagera oss i det så kallade NMP4-programmet. Den fina förkortningen betyder Nationella Mikroelektronik Programmet nr 4. Anmälan gjordes till uppstartsmöte i Stockholm med deltagare från några av Sveriges större industriföretag med datainriktning. Vi presenterades med förkortningen EIS (ElektronikCentrum i Svängsta) och funderade inte så mycket på att detta också var förkortningen för Ericsson Information System, då ett av Ericssons viktigaste affärsområden och också delägare i EC. Vi blev med denna presentation förstås godkända som deltagare i det viktiga forskningsprojektet Reuse som handlade om återanvändning av programvara. Detta startskott följdes av en lång rad forskningsprojekt som gav en viktig plattform för vidare utveckling. Finansiering skedde huvudsakligen genom EU ramprogram där EC sannolikt var bland de första att medverka.

EC medverkade också i framtagningen av världsstandarden IEC 61162–4 för sammankoppling av olika system på fartyg genom forskningsprojektet PISCES.

Svängsta är och var ingen stor ort. Befolkningen på ca 2000 personer utgjorde naturligtvis inget underlag för den i början av 2000-talet alltmer omfattande utbildningsverksamheten. Allt fler utbildningar lokaliserades till EC:s många lokalkontor som vuxit fram i Malmö, Helsingborg, Kristianstad, Karlskrona, Klippan m.fl. orter. För att stärka bolagets verksamhet i Svängsta och även ge en framtida rekryteringsbas för EC:s högskoleutbildningar startades 2002 EC Gymnasieskola. Skolan, som bl. a. också fick en idrottsprofil, höll en mycket hög standard och de elever som utexaminerades under den 10-årsperiod skolan drevs med EC som huvudman utexaminerades ett stort antal duktiga studenter. Gymnasiet var riksrekryterande och många utomläns studenter bosatte sig i Svängsta under sin studietid.
Ett minne från denna period är EC Arena (idrottsplatsen) i Svängsta där EC sponsrade konstgräset med 1 MSEK.

EC:s första lokalisering blev Mariegården i Svängsta.  Här fanns lediga hyreshus som väntade på att fyllas med ny verksamhet. Idéer framfördes om att bygga ett idrottsinriktat utbildningscentrum med tak över den innegård som bildades av de olika husen. En annan idé var att bygga ett kemicentrum med koppling till Karlshamns AB. Till slut landade man i ett Elektronikscentrum där startskottet 1984 blev Stiftelsen Elektronikcentrum som året efter blev huvudägare och grundare till Elektronikcentrum i Svängsta AB.  Ganska snart fylldes alla våningarna av olika verksamheter.  Till grannhuset utlokaliserades Ericssons (Facits) utvecklingsavdelning som arbetade med dåtidens spjutspetsteknologi inom skrivarteknik. Tanken var förstås att verksamheterna skulle korsbefrukta varandra men utvecklingen gick i rasande fart och Microsofts intåg på banan med Windows, Office-program och Explorer förändrade marknaden för persondatorer och skrivare totalt. Därmed var Facits era som tillverkare av skrivmaskiner över, även om produktionen fortsatte ytterligare några år i annan regi, och den byggnad som planerats för att sammanknyta de två i vinkel placerade huskropparna kom aldrig till stånd. En annan ide som sedan förverkligades i annan form var etablering på Östra Piren. Långt gångna planer togs fram men tiden var inte mogen 1991 för detta projekt som istället kom att förverkligas ett tiotal år senare med ett koncept som har stor likhet med EC:s förslag.

 I stället tömdes Facits lokaler ”på andra sidan ån”.  Nöden är ju uppfinningarnas moder och EC fick nu 1993 vara draglok i bildande av Halda Utvecklingscentrum, EC:s andra lokalisering. Trots många turer kring högskoleutbildningen hade EC växt och denna tillväxt kunde fortsätta i ännu högre grad i de nya lokalerna. I samverkan med Karlshamns kommun gjordes omfattande ombyggnader och en modern och trivsam utbildningsmiljö skapades där EC efterhand kom att disponera ca 5000 m². En konsttävling anordnades med tema på kunskap och bygd. Att resultatet blev enastående med Mörrumsån flytande i taket, glaslaxar och kunskapsinspirerade dekorationer bidrog till den kunskapsstimulerande miljön.
På Halda Utvecklingscentrum samlades ett antal företag inom IT-området men även tillverkande företag som Svängsta verktyg och komponenter, NFO Drives och Wilden plast. De två senare var resultatet av den Trippel Helix som EC stått i centrum av sedan starten. Tyska Wilden hade intresserat sig för EC:s kompetens och blivit delägare i början av 90-talet. NFO Drives hade från starten använt EC:s elektronikutvecklingsresurser och initialt även delat lokaler med EC.                 

Uppdrag Utveckling

Redan 1985 var EC:s affärsidé baserad på en samverkan mellan näringsliv, högskola och samhälle. En tydligare och tidigare trippel-helix får man leta efter. En konsultverksamhet etablerades där initialt ägarbolagen var tänkta som kunder. Kopplingen mellan utvecklingsuppdrag och utbildning innebar att medarbetarna växlade mellan uppdrag i utbildningsverksamheten och uppdrag i konsultverksamheten. På så sätt skapades en verklighetsanknytning i utbildningen och en hög kunskapsnivå i konsultverksamheten.

De första utvecklingsuppdragen var huvudsakligen inriktade mot ägarbolagen men allteftersom bolaget blev mer känt ökade också kundkretsen till andra företag inom och utom närområdet.

Den datoriserade glassautomaten laddad med glass från Carlshamns mejeri och tillverkad i Osby är ett tidigt projekt i närområdet (på bilden syns artikelförfattaren). Den väckte stort intresse på mässor speciellt som innehållet sponsrats av Carlshamns mejeri och var gratis för mässbesökaren.

Tipskupongläsaren ”Skotte” är ett annat exempel på utvecklingsprojekt till ägarna (Ericsson i detta fall) (på bilden syns Lars Olsson och Kennet Svensson). Innehållet byggde på den kunskap om finmekanik och elektronik som gått i arv från främst från Facit-Halda och ABU-Garcia.

Även internationella kunder strömmade till och vi fick äran att utveckla elektroniken till toalettsystemen i såväl italienska Pendolino tåg som i engelsk-franska kanaltåg. Här fick vi nöjet att lära oss engelsk standard för tågtoaletter vilket var en utmaning.

Med tyska Wurlitzer passerade vi gränsen och blev ett internationellt arbetande företag. Den uppkopplade automaten var ett tidigt exempel på IoT där möjlighet fanns att kommunicera via GSM med automaten. På så sätt kunde ägaren få kontroll över lager, priser och servicebehov utan att åka ut på fältet. Här syns automaten på mässan i Hannover.

Ett verkligt förtroende fick vi från Gambro (nuvarande Baxter Gambro) i Lund när man utlokaliserade ett av sina testlab till EC och Svängsta. Plötsligt hade vi fyra kompletta dialysutrustningar i ”huset” och införde treskift för att hinna med alla tester som skulle göras. Kundrelationen har bestått under många år och EC levererar fortvarande tjänster till Baxter i Lund.

En av EC:s största kunder genom åren är det svenska försvaret.  I en offentlig upphandling vann EC uppdraget att förvalta det svenska sjöledningssystemet. Runt om den svenska kusten sköttes driften av Sveriges sjöledning i olika sjöledningscentraler, där bland annat fartygspositionering följdes löpande dygnet runt.  Uppdraget innebar att kontoret på Halda utrustades som en ”skarp” sjöledningscentral med alla tillhörande säkerhetsanordningar. Här kunde sedan felsökning, implementering och testning av uppdateringar att ske löpande utan att inkräkta på den ordinarie driften.  Under de år som detta uppdrag pågick kom det att omsätta 100–150 MSEK och var därmed bolagets största uppdrag genom tiderna. Så småningom ersattes hela systemet med en helt ny programvara. Den upphandlingen gick dock till en annan leverantör vilket innebar att EC:s försvarsuppdrag gradvis minskade.

Erfarenheten från det svenska försvaret gav också internationell uppmärksamhet med installation av ledningssystem i Baltikum och intresse från avlägsna platser som Guinea Bissau i Afrika. Dit undvek vi dock att åka efter kontakt med det svenska utrikesdepartementet. 

Avknoppningar

Avknoppningar, planerade eller oplanerade, utgör en stor del av den tillväxt som sker i näringslivet. Som ägare eller ledare av den verksamhet som utsätts för den oplanerade avknoppningen upplevs situationen omtumlande men ofta leder processen till nya möjligheter och affärer.  Några exempel på verksamheter som ”skapats” med eller utan planering är;
En planerad avknoppning skedde genom bildande av dotterbolagen EC Technology och BTB Mekanik I Svängsta AB. Därmed skapades grunden för XDIN koncernen som 2008 hade växt till ca 500 medarbetare och då förvärvades av, Alten, ett av Europas största konsultbolag. EC:s ägarandel var tillräckligt stor för att skapa den förmögenhet som Stiftelsen Elektronikcentrum, en av EC:s ursprungliga ägare, fortfarande investerar i olika Start ups och projekt som så småningom kan bli nya tillväxtföretag i Karlshamn. 
En oplanerad avknoppning skedde som konsekvens av ovanstående när några av medarbetarna i BTB Mekanik startade Avalon istället för att följa med in i den nya koncernen. Kring detta bolag har i sin tur flera framgångsrika ”avknoppningar” skett.

NFO Drives ligger i Karlshamns kommun är ingen slump. Redan före detta bolag börsnoterades var utvecklingsarbetet utlagt till EC och delvis finansierat av regionalpolitiska medel. Även EC och Karlshamns Industrifastighetsbolag bidrog med mindre belopp till utvecklingsarbetet.  NFO Drives var först samlokaliserat med EC i Svängsta men finns numera precis som EC lokaliserat i Karlshamn.

Vi blev delägare i ett TV-bolag (Kristianstad vision) med en egen digital marksänd kanal. Ur detta växte kunskaper om distansutbildning och mycket annat. Vi var nog lite före vår tid eftersom den strömmande videon ännu befann sig i sin linda.

Förvärv av bolag skedde t ex Blekinge Data och Karlshamns Data (AAK:s dataverksamhet). Båda verksamheterna såldes senare till Cap Gemini.

Utveckling av läromedel förekom som labdatorn HC11 med tillhörande litteratur (författare Per Dagermo). Flera högskolor använde därefter denna utrustning i undervisning.

Händelser

EC var tidigt ute med tjänster inom IT och vi lyckades väcka uppmärksamhet i när och fjärran. En händelse som var speciell inträffade strax efter det s.k. Kuwaitkriget 1991. I samband med detta hade CNN lyckats etablera sig som det ledande nyhetsbolaget med rapportering från krigszonen. Att kunna servera nyheter direkt i datorn hade inte gjorts och denna ide’ förmedlades till CNN. Undertecknad slog då vad om förtäring av en hatt om marknadsavdelningen skulle kunna locka CNN till Svängsta. Hatten serverades när CNN:s Europachef, placerad i London, dök upp i Svängsta, Se bild. Några månader senare ringde den sladdbundna telefonen från CNN:s huvudkontor i Atlanta. Någon affär blev det aldrig men det samtalet är en helt annan historia.

Det var många ”prominenta” personer på besök under åren.  Ett besök som fastnat i minnet är när Svenska Dagbladets och Aftonbladets dåvarande chefredaktörer Mats Svegfors och Helle Klein var på besök. Vi hade precis fikat i vårt fina konferensrum och undertecknad hade berättat om det fantastiska Svängsta där allting var lugnt. Med blicken riktade mot Mörrumsån och Sparbankens kontor tvärsöver fick vi beskåda rånet som precis pågick. Det var inte precis det intryck jag hade förmedlat till gästerna.

Stor uppmärksamhet väcktes också i arbetet med det svenska försvaret när ledningssystemet armens pansarfordon (Piranha) skulle uppgraderas och besökte vårt huvudkontor i Svängsta. Vid tankning på den lokala bensinstationen blev åtgången av diesel väsentligt större än en ”normal” dag.

Tack

Skaparna av EC fanns i 80-talets näringsliv och politik i vår kommun. Det är svårt att räkna upp någon enskild person utan att glömma någon men utan initiala eldsjälar som Per Ola Börjesson, Bertil Danås och Göran Enocsson hade inget hänt.

Under årens lopp har ett stort antal medarbetare arbetat inom ramen för EC kortare eller längre perioder. Ett stort antal av dessa har rekryterats direkt från universitet och högskolor för att sedan göra karriär inom EC och ibland fortsätta i andra branscher. Många har nått framstående positioner. En del finns i vårt närområde och andra runt om i vårt avlånga land.

EC har också utbildat 1000-tals personer i gymnasieskolan och i IT-relaterad eftergymnasial utbildning. Även många av dessa har gjort karriärer lokalt och ibland nationellt.

Det som kännetecknat EC genom alla år och lagt grunden till utvecklingen är en fantastisk gemenskap och vilja att lösa problem.

Till alla de människor som bidrog till att EC fick en fantastisk utveckling och fortfarande utvecklas vill vi rikta ett varmt tack.

För kalenderbitaren

Ursprungliga ägare:Elektronikcentrum i Svängsta AB (även kallat EC Gruppen eller EC), grundat: 1985, bildat av Stiftelsen Elektronikcentrum, Ericsson, ABU Garcia, Södra Skogsägarna och AAK
Dotterbolag:EC Konsult AB och EC Utbildning AB
Antal anställda som mest:Ca 100 medarbetare
Omsättning som mest:Ca 70–80 MSEK
VD 1985–1986 Per Ola Börjesson
VD 1986–1987Bengt Blomberg
VD 1987–2011 Lars Elmberg
2011  Hermods köper EC Utbildning AB som idag är ett dotterbolag till AcadeMedia. EC Utbildning drivs alltjämt som ett självständigt bolag och är Sveriges största utbildningsanordnare av YH-utbildningar inom IT och ny teknik. Verksamhet finns i Malmö, Helsingborg, Stockholm, Örebro, Göteborg, Växjö, Västerås, Karlshamn.
2012   Ledningen köper EC Konsult.