EC Konsult – Nu och Då

Nu

EC Konsult AB är ett teknikkonsultföretag med ca 20 anställda. Bolaget grundades 1985 och är idag personalägt. Verksamheten är främst inriktad på:
•  design, utveckling, test, verifiering och dokumentation av elektronik och programvara för inbyggda system;
•  utveckling och förvaltning av tekniska och administrativa IT-system.

Karlshamnskontoret nära till centrum och järnvägsstationen

Inom dessa områden är EC Konsults uppdrag mycket varierande. Det kan t ex handla om produktutveckling, förstudier, kravspecifikationer, projektledning, kvalitetssäkring, intranät och utbildning. Projekten genomförs på plats hos kunden eller i EC Konsults egna lokaler i Karlshamn, Lund och Växjö.

EC Konsult har stor erfarenhet av att utveckla inbyggda system, ledningssystem, realtidssystem, labbdatasystem, kraftelektronik, datakommunikation och databassystem. Kunderna utgörs av medelstora och stora företag i främst tre marknadsområden: verkstadsindustri, processindustri och medicinteknik. Här är kvalitetskraven höga i fråga om systemens säkerhet och driftsäkerhet. För att leva upp till kraven är EC Konsult certifierat enligt kvalitetsstandarden SS-EE ISO 9001.

Bland EC Konsults kunder återfinns ABB, Assa Abloy Besam, Gambro, McNeil, Nibe Södra Cell, AAK, TetraPak och Volvo.

EC Konsult AB är måhända inget stort företag. Men inom våra specialiteter är vi stora. Vi har några av landets mest hängivna utvecklare av inbyggda system. Och vår erfarenhet av systemutveckling för tillverkningsindustri, processindustri och medicinteknik är omfattande.
Att bygga komplexa system som åstadkommer det de ska på ett säkert, effektivt, ekonomiskt och pålitligt sätt kräver ett stort mått av kunnande. Det har vi. Och att som vi ofta gör bygga system som ingen någonsin byggt förut kräver dessutom ett stort mått av kreativitet och finurlighet. Plus en omättlig nyfikenhet och vetgirighet.
Dessutom älskar vi trubbel. I varje projekt vi åtar oss ställs vi ofrånkomligen inför trubbel. Tekniska problem som vi inte alltid förutsett, men som ändå behöver lösas på smartast tänkbara sätt.
Den typen av trubbel innebär oemotståndliga professionella utmaningar för oss. Och möjligheter att lära oss ännu mer och bli ännu duktigare.

Hjärta

Bolaget har sitt huvudkontor i Blekinge och verkar mest i södra Sverige. Våra kontor finns i Karlshamn och Lund. Vi är ca 20 personer och vill nu expandera både tekniskt och marknadsmässigt för att kunna möta morgondagens marknadsbehov.

Fakta om EC Konsult

EC Konsult AB:

VD sedan 2010Camilia Qvist
Grundat (Elektronikcentrum)1985
Antal anställdac:a 20
HuvudkontorKarlshamn
LokalkontorLund och Växjö
Organisationsnummer556550-5392

Då – den korta versionen

EC Konsult AB har sitt ursprung i Svängsta när Elektronikcentrum i Svängsta AB grundades 1985 av lokal industri. Detta företag baserades på att utnyttja synergierna mellan utbildning och teknikutveckling i samverkan med kommun och högskola. Ägare var Ericsson, ABU Garcia, AAK och Södra tillsammans med en stiftelse.
Efter en stark tillväxt ”knoppades” utbildningsverksamheten av till nya ägare och EC Utbildning är idag en av Sveriges största utbildare inom IT-inriktad YH-utbildning.

EC Konsult AB var till en början inriktat mot ägarnas behov av IT-stöd och teknikutveckling av bl. a. inbyggda system. Efterhand förändrades inriktningen mot en ”extern” marknad. Eftersom bolagets tekniska kompetens låg i framkanten när IT-eran inleddes var intresset stort för bolagets tjänster. Många nya kunder tillkom såväl nationellt som internationellt och bolaget har idag genomfört teknikutvecklingsprojekt åt ett stort antal bolag.

På referenslistan finns Baxter, Ikea, Scania, Volvo och Ericsson med flera. En av bolagets största kunder (>100 MSEK) är svenska försvaret dit tjänster levererats inom bl.a. sjöledning. Under de senaste åren har utvecklingstjänster till ESS (världens kraftigaste neutronkälla) i Lund utgjort bolagets största kund.
EC Konsult ägs idag av nyckelpersoner knutna till bolaget.