Hjärna. Hjärta. Envishet.

För att lyckas som teknikkonsulter och gå iland med komplexa uppdrag behöver vi tveklöst stort kunnande och specialkompetenser.
Men vi förlitar oss också på fantasi, kreativitet, finurlighet och inlevelseförmåga.
Vi älskar att vara teknikkonsulter, dessutom är vi ovanligt ihärdiga av oss, vi ger helt enkelt aldrig upp.

EC Konsult.

EC Konsult AB är ett teknikkonsultföretag med ca 20 anställda. Grunden till bolaget lades 1985. det är idag personalägt.

Kunskap.

  • Elektroniklösningar
  • Inbyggda system
  • Programutveckling

Trots att inbyggda system finns i nästan alla elektroniska utrustningar är det inte många som ägnar dem en tanke.

Läs mer

Kompetens.

  • Metoder
  • Processer
  • Dokumentation

Varje gång vi på EC Konsult står inför ett nytt, komplicerat, kanske långvarigt utvecklingsprojekt vet vi att det kommer att lyckas.

Läs mer

Hemmaplan.

  • Tillverkning
  • Processindustri
  • Medicinteknik

EC Konsult har genom åren löst komplexa teknikproblem för företag i många olika branscher. Med tiden har vi dock kommit att fokusera på tre.

Läs mer

Vi hittar utvägen

Trubbel. = Vår utmaning.

Att bygga komplexa system som åstadkommer det de ska på ett säkert, effektivt, ekonomiskt och pålitligt sätt kräver ett stort mått av kunnande.

Det har vi.

Och att – som vi ofta gör – bygga system som ingen någonsin byggt förut kräver dessutom ett stort mått av kreativitet och finurlighet. Plus en omättlig nyfikenhet och vetgirighet. Det har vi också.

Dessutom älskar vi trubbel. I varje projekt vi åtar oss ställs vi ofrånkomligen inför trubbel. Tekniska problem som vi inte alltid förutsett, men som ändå behöver lösas på smartast tänkbara sätt.

Den typen av trubbel innebär oemotståndliga professionella utmaningar för oss. Och möjligheter att lära oss ännu mer och bli ännu duktigare.

Välgrundad kunskap

Vår kunskap. = Våra tre kärlekar.

Elektroniklösningar. Inbyggda system. Programutveckling.

Trots att inbyggda system finns i nästan alla elektroniska utrustningar – från bakmaskiner och tvättmaskiner till värmepumpar och personbilar – är det inte många som ägnar dem en tanke.

Inom EC Konsult är det snart sagt det enda vi tänker på. Vi är nämligen en av landets mest hängivna utvecklare av just inbyggda system.

Vi konstruerar dem, designar dem och programmerar dem. Sedan bygger vi prototyper som vi testar sönder och samman för att få dem godkända av myndigheter och branschorgan – innan vi lämnar över till kunden för produktion.

För oss är inbyggda system något av det mest utmanande vi kan företa oss. För varje nytt uppdrag höjs kraven. Systemen behöver bli allt mindre, de ska nyttja så få elektronikkomponenter och så lite ström som möjligt och ändå fullgöra alltmer komplexa funktioner.
Samtidigt får de inte fallera. En hiss ska stanna mjukt och behagligt varje gång, på exakt rätt ställe. En dialysmaskin får inte börja feltolka signaler och plötsligt stanna. En dörröppnare får inte stänga människor ute eller inne, eller slå igen dörren just när någon passerar.

Säkerhet och tillförlitlighet är honnörsord för EC Konsult. Våra inbyggda system ska bara finnas där och göra sitt jobb i det tysta – timme efter timme, år efter år.
Genom åren har vi utvecklat hundratals inbyggda system för att styra så vitt skilda ting som elmotorer, dialysmaskiner, hotellås, fläktsystem, fuktmätare och övervakningssystem. Och i de allra flesta fall har EC Konsult svarat för både hårdvarudesign och programmering.

EC Konsult utvecklar även avancerade programlösningar för andra plattformar, vanligen pc och mobiler av olika slag. Det kan handla om specialsystem som antingen inte finns att tillgå på marknaden eller som blir mer kraftfulla om de utvecklas från grunden.
Vi har till exempel utvecklat labbdatasystem för processindustrin, parkeringssystem för kommuner, konstruktionsdatasystem för kraftindustrin och system för fartygsidentifikation för marinen.
Det här är komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar. Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.


Vi hittar fram

Vår kompetens. = Inget åt slumpen.

Metoder. Processer. Dokumentation.

Varje gång vi på EC Konsult står inför ett nytt, komplicerat, kanske långvarigt utvecklingsprojekt vet vi att det kommer att lyckas.
Det är faktiskt inte fullt så kaxigt som det låter.
Skälet är den höga grad av systematik vi tillägnat oss genom åren.
En systematik som leder oss genom alla projekt steg för steg. Och säkerställer att vi alltid genomför dem så snabbt, säkert och kostnadsmedvetet som möjligt – ”on time, on spec, on budget”.

Utöver att vara en trygghet för kunderna – och bidra till vår egen kvalitetssäkring enligt ISO 9001 – ger denna systematik extra självförtroende till våra projektgrupper. De vet i varje skede vad de ska göra, på vilket sätt och med vilket önskat resultat.
I regel arbetar vi med s k agil metodik – dvs i nära samarbete med kunden och med ett stort mått av informationsutbyte under resans gång.

Det första vi gör är att tillsammans med kunden analysera alla förutsättningar som omger projektet – tekniska, ekonomiska och administrativa. Samtidigt försäkrar vi oss om att den önskade lösningen verkligen är vad kunden behöver. Ofta framkommer då alternativa eller kompletterande möjligheter som ingen tidigare tänkt på.
Därefter gör vi kravspecifikationen (ibland tillsammans med kunden) och, utifrån den, en detaljerad projektplan, där vi preciserar och prioriterar varje utvecklingssteg.

Under utvecklingens gång sker avstämningar med jämna mellanrum, där både kunden och vi själva får möjlighet att skärskåda vad vi åstadkommit, i jämförelse med kravspecifikationen. Samtidigt kan vi integrera eventuella nya önskemål från kunden utan alltför stora konsekvenser för projektet som helhet.
Vi dokumenterar förstås projektförloppet och dess resultat – projektplan, systemversioner, ändringar, testprotokoll och själva systemkoden. Allt bevaras på ett strukturerat sätt för att enkelt kunna uppdateras vid behov.

Slutligen vidtar testning och åter testning. Är det fråga om ett inbyggt system bygger vi en fysisk prototyp för egen validering och verifiering. Därefter låter vi kunden testa själv. Och till sist brukar vi be att få plocka sönder något exemplar av kundens första serie för att ytterligare försäkra oss om att det vi gjort är 100% rätt.
För oss på EC Konsult är nämligen 100% rätt det enda som duger.

Hemmaplan. = Våra domäner.

Tillverkning. Processindustri. Medicinteknik.

EC Konsult har genom åren löst komplexa teknikproblem för företag i många olika branscher. Med tiden har vi dock kommit att fokusera på tre.
Det säger sig nästan självt att våra inbyggda system beställs av tillverkande företag. Framför allt sådana som tillverkar elektriska produkter och system: dörrar och portar, elcyklar, elbilar, fläktar, värmepumpar, dialysmaskiner och mycket annat.

Även om slutprodukterna sinsemellan är väldigt olika finns en hel del gemensamma drag i den elektroniska styrningen av dem. Det innebär att våra ingenjörer kan dela erfarenheter och snilleblixtar med varandra. Vilket i sin tur leder till att deras lösningar hela tiden utvecklas – mot att bli effektivare och kompaktare, oavsett användningsområde.
En bransch som ger oss många uppdrag är den medicintekniska. Där är nämligen kraven på validering och verifiering av system särskilt höga – av naturliga skäl. Utrustningarna de ingår i – dialysmaskiner, hjärtlungmaskiner, kromatografer osv – är ofta ytterst komplexa, med mängder av funktioner som ska styras på ett säkert sätt.
Här kommer EC Konsults särskilda kompetens inom testning till sin rätt. Liksom vår erfarenhet av att säkra nationella och internationella godkännanden.

Processindustrin är ett annat område vi känner oss extra hemma på – till exempel trä- och pappersmassa, livsmedel och kemi. Här är det system- och programutveckling som står i förgrunden.
EC Konsult har utvecklat åtskilliga specialsystem som på olika sätt stöder industriella processer – labbdatasystem, beräkningssystem, administrationssystem, underhållssystem och kvalitetsledningssystem, för att nu nämna några.

Genomgående för dem är att de är unika för varje uppdragsgivare. För att utveckla dem måste våra ingenjörer penetrera och förstå kundens specifika affärs- och tillverkningsmiljö.
Därmed lär vi oss alltmer om de olika branschernas verklighet generellt. Och behärskar med tiden mycket av den terminologi, de frågeställningar och tekniska utmaningar vi ställs inför. Det gör att vi snabbare sätter oss in i nya uppdrag.
Och kommer igång snabbare.