Styrsystem till värmepumpar.

EC Konsult har utfört mjukvaruutveckling av styrsystem för styrkomponenterna i NIBE:s värmepumpar, såsom till exempelvis kompressor och elpatron. Uppdraget har även inneburit att vara ett viktigt stöd inom den övergripande elektronikutvecklingen hos kunden.

Mjukvaruutveckling

Elektronikutveckling

Inbyggda system

Övervakningssystem

  • System för övervakning av sensorer, beräkning av styrvillkor för kompressorer och elpatroner, timerstyrning, säkerhets-kontroll samt kommunikation med displayer, Internet/GSM-modul, reläkort mm
  • Främst mjukvaruutveckling, men även stöd inom elektronikutveckling
  • Kompetens- och resursförstärkning på plats hos kund, vissa delar inhouse i EC Konsults lokaler
  • Utvecklingsverktyg som användes inkluderar: IAR Embedded Workbench, Microchips MPLAB och IAR visualSTATE