PISCES Mjukvara för sjöfartsstandarden IEC 61162-4

EC Konsult var som projektledare för en del av PISCES, ett EU-projekt initierat av en internationell intressentgrupp inom sjöfart,  ansvarig för att leverera en ny standard för sjöfart. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation. Mjukvara omfattande implementerings- och verifieringsstöd för sjöfartsstandarden IEC 61162-4.

Software engineering

Mjukvaruutveckling

IEC 61162-4

PISCES

EU-projekt

Kundanpassat system

Marint navigationssystem

  • Mjukvara omfattande implementerings- och verifieringsstöd för sjöfartsstandarden IEC 61162-4
  • IEC 61162-4 möjliggör att delsystem från olika leverantörer nyttjas i marina navigationssystem
  • Framtaget som en del i PISCES, ett projekt initierat  av en internationell intressentgrupp inom sjöfart
  • Mjukvaruutveckling i Microsoft Visual C++
  • Inhouse-projekt med projektgrupp på EU-nivå