NSS, marint övervakningssystem

NSS är ett marint övervakningssystem, som samlar in data från sensorer som radar och AIS. Dessa data sammanställs i en lägesbild i realtid. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation.

AIS

Radar

NMEA0183

TatukGIS

Projekt uppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Systemet samlar in data från sensorer som radar och AIS som sammanställs i en lägesbild som uppdateras och presenteras i real-tid
  • Inspelning, uppspelning och viss beslutstödsfunktionalitet (mätvektorer)
  • Microsoft C#/.NET, TatukGIS, NMEA0183
  • Kravspecifikation, mjukvaruutveckling, framtagning av användargränssnitt, dokumentation, test och installation
  • Utbildning
  • Support och underhåll
  • Inhouse-projekt