Mjukvaruutveckling av system för administration av parkeringsplatser, KAP

Ett effektivt system för administration av parkeringsområden och P-platser. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation och utbildning.

Projekt uppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Program för administration av P-områden och P-platser
  • Hanterar effektivt samtliga kund- och entreprenörsavtal
  • Snabb och effektiv rapportgenerering för enkel översikt
  • Beslutstöd
  • Utvecklad på uppdrag av Karlstads Parkerings AB, men uppbyggd som en generell plattform som lätt kan anpassas till andra kunders behov
  • Klient/server-arkitektur i Windowsmiljö
  • Visual Basic, Microsoft SQL Server
  • Kravspecifikation, mjukvaruutveckling, framtagning av användargränssnitt, testning
  • Dokumentation och utbildning
  • Inhouse-projekt