Mjukvaruutveckling av system för administration av parkeringsintäkter, Arvid

Arvid – ett systemet som beräknar och presenterar parkeringsintäkter och hur dessa fördelas mellan fastighetsägare och Parkering Malmö i enlighet med tecknade avtal. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation.

Projektuppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Applikation för att beräkna och presentera hur parkeringsintäkter ska fördelas mellan fastighetsägare och Parkering Malmö i enlighet med tecknade avtal
  • Klient/server-arkitektur i Windowsmiljö
  • Visual Basic, Microsoft SQL Server
  • Mjukvaruutveckling (inhouse)
  • Dokumentation
  • Utbildning
  • Support