Mjukvaruutveckling av projektuppföljningssystem, PUB, till ABB

PUB – ett projektuppföljningssystem som effektivt hanterar offertkalkyler, budget och prognoser. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation.

Projektuppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Projektuppföljning för offertkalkyl, budget och prognoser, med automatisk beräkning av pålägg för utvecklings- och affärsomkostnader samt kalkylmässiga räntor
  • Gränsyta mot rapportgeneringsverktyg
  • Klient/server-arkitektur i Windowsmiljö
  • Visual Basic, Microsoft SQL Server
  • Kravställning, mjukvaruutveckling, utformning av användargränssnitt, dokumentation, test och installation
  • Underhåll och support
  • Inhouse-projekt