Mjukvaruutveckling av mätvärdesinsamlingssystem, Debbie, till AAK

Ett effektivt system som samlar in mätvärden från mätare och sensorer placerade inom ett större fabriksområde och som sedan analyserar, presenterar och lagrar dessa samt beräknar underlag för interndebitering. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till installation av systemet.

Projektuppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Systemet exekverar primärt på en PC men nyttjar även en handterminal, SattCon-dator och SQL-databas
  • Microsoft Visual C++ och Microsoft SQL Server
  • Mjukvaruutveckling, dokumentation, test och installation
  • Utbildning
  • Support och underhåll
  • Inhouse-projekt