MIGRIS, system för fartygsidentifiering

MIGRIS är en fartygsapplikation som har utvecklats av EC Konsult.  EC  Konsult har drivit hela utvecklingskedjan från kravställning till själva installationen.

Projekt uppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • En applikation som interagerar med en databas innehållande ett omfattande fartygsregister
  • Sökfunktioner, hantering av bildinformation, och funktioner för uppdatering av databasen
  • Microsoft C#/.NET och Microsoft SQL Server
  • Kravspecifikation, mjukvaruutveckling, framtagning av användargränssnitt, dokumentation, test och installation
  • Utbildning
  • Support och underhåll
  • Inhouse-projekt