Metodstöd vid IT-säkerhetsanalys

FM Scenario är ett verktyg som används av försvarsmakten vid hot-, risk- och sårbarhetsanalyser av IT-system. För att FM Scenario ska passa försvarsmaktens behov har en del anpassningar behövts göras. EC Konsult har varit ansvarig för att kravställa och sedan implementera dessa anpassningar.

Sårbarhetsanalys

Hotanalys

Riskanalys

Utbildning

Kravspecifikation

Software engineering

Mjukvaruutveckling

  • Kravställning av försvarsmaktens behov av hot-, risk- och sårbarhetsanalyser av IT-system
  • Teknisk anpassning av FM Scenario verktyget efter försvarsmaktens behov
  • Framtagning av utbildningsmaterial
  • Utbildning av försvarsmaktens personal i FM Scenario