Kommunikationsdriver för mobil serviceenhet.

EC Konsult har utvecklat en kommunikationsmodul till DeLavals mobila serviceenhet för konfiguration av NFO frekvensomformare.

Software engineering

Mjukvaruutveckling

Frekvensomriktare

Frekvensomformare

Kommunikationsmodul

Störningsfri frekvensomformare

Mjölkningssystem

VPR200

QT

C++

Git

Agil utvecklingsmetodik

Bakgrund

Mjölkproduktion är idag en högteknologisk verksamhet med avancerade system för pumpning, ventilation, utfodring och avfallshantering. I många av dessa system används frekvensomriktare för att styra processerna. DeLaval, den ledande leverantören av mjölkningssystem, har valt att använda störningsfria frekvensomformare från NFO Drives till sina produkter. Företaget har en serviceenhet VPR200 som servicetekniker använder vid servicebesök på installerade anläggningar. Denna används bland annat för felsökning och trimning av installerad utrustning.

VPR200NFO

Uppdrag

NFO drives har med sitt långa samarbete med EC Konsult valt att ge oss uppdraget att ta fram en programmodul till DeLavals serviceenhet för att hantera service av installerade NFO frekvensomriktare. Målet är att programmodulen ska underlätta inställning och trimning av installerade frekvensomriktare. Den ska hantera inställningar som passar DeLavals produktsortiment samt även hantera olika versioner av frekvensomriktare.

Teknik

Det befintliga programmet i enheten är utvecklat i Qt och C++ med Git som versionshantering. Qt är en utvecklingsmiljö som kan skapa program för en mängd plattformar och operativsystem och i detta projekt används Linux i enheten och programmet utvecklas och körs i Windows. Programmet hämtar och sparar data i XML där ett regelsystem för hantering av versioner av NFO frekvensomriktare och DeLaval produkter är skapat. Det kommunicerar med NFOs eget protokoll samt är förberett för utökning av fler protokoll.

vpr200_import

Genomförande

Projektet genomfördes inhouse av en väl utvald mindre projektgrupp med ett tätt samarbete med NFO och DeLaval. Agila metoder genomsyrade arbetet med täta leveranser och kontakter med uppdragsgivarna. Förändringar i uppdraget vävdes naturligt in i utvecklingen under hela projektets genomförande.

Resultat

Kunderna har nu en väl fungerande och framtidssäker lösning där kommande produkter lätt kan läggas till. Nya frekvensomformare kan lätt konfigureras och underhållas av NFO och nya tillämpningar där frekvensomformare används kan lätt läggas till av DeLaval.