E-bike till Höganäs- ett projekt med elektronik- och mjukvaruutveckling

EC Konsult har utfört utveckling av elektronik, mjukvara och drivsystem till ett sortiment av el-fordon. Uppdraget har även innefattat utveckling av mjukvara för att hantera konfigurering av själva ”Motor Control Unit”-enheten för fordonen.

Elektronik

Drivsystem

Mjukvaruutveckling

El-fordon

EMC

Myndighetsgodkännande

Motorkontrollenhet

  • Utveckling av elektronik och mjukvara till Motor Control Unit för el-fordon
  • Utveckling av mjukvara för konfigurering av Motor Control Unit
  • Produktansvar, inkl. utvärdering och testning, inom batteriutvecklingen
  • Utveckling av drivsystem
  • Tester och myndighetsgodkännande
  • Dokumentation