Chromeleon rapportmallar till McNeil

Chromeleon är ett system för hantering av kromatografisk data. EC Konsult hjälper McNeil att ta fram produkt- och processpecifika rapportmallar till detta system. Arbetet kräver specialistkunskap som McNeil har svårt att hitta på annat håll. EC Konsult har utfört hela utvecklingskedjan från kravställning till verifiering och validering.

Kundspecifika rapportmallar

Projektuppföljning

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Agil utveckling

Kundanpassat system

Kravspecifikation

Användargränssnitt

Testning

Verifiering

Validering

  • Chromeleon är ett modernt, allmänt använt system för hantering av kromatografisk data
  • Uppdraget omfattade en komplett utvecklingscykel från planering till testning, i nära samarbete med kunden, där resultatet validerades i enlighet med McNeil datoriserade systemvalideringsprocedurer
  • Utbildning
  • Support