Bildbehandling av hjärnröntgen

EC Konsult har vidareutvecklat ett verktyg för bildbehandling, bearbetning, sammanställning och visualisering av neurofysiologisk data. Verktyget är ett effektivt beslutsstöd för ansvarig läkare inför operation.

Matlab

Medical

Medical device

Mjukvaruutveckling

Software engineering

Bildbehandling

  • Vidareutveckling och underhåll av MATLAB-verktyg för bildbehandling, bearbetning, sammanställning och visualisering av neurofysiologisk data i främst epilepsi-kirurgiska utredningar inför operation
  • Medicinteknik