Om oss

EC Konsult AB är ett teknikkonsultföretag med ca 20 anställda. Bolaget grundades 1985 och är idag personalägt. Verksamheten är främst inriktad på:

•  design, utveckling, test, verifiering och dokumentation av elektronik och programvara för inbyggda system;

•  utveckling och förvaltning av tekniska och administrativa IT-system.

Inom dessa områden är EC Konsults uppdrag mycket varierande. Det kan t ex handla om produktutveckling, förstudier, kravspecifikationer, projektledning, kvalitetssäkring, intranät och utbildning. Projekten genomförs på plats hos kunden eller i EC Konsults egna lokaler i Karlshamn och Lund.

EC Konsult har stor erfarenhet av att utveckla inbyggda system, ledningssystem, realtidssystem, labbdatasystem, kraftelektronik, datakommunikation och databassystem. Kunderna utgörs av medelstora och stora företag i främst tre marknadsområden: verkstadsindustri, processindustri och medicinteknik. Här är kvalitetskraven höga i fråga om systemens säkerhet och driftsäkerhet. För att leva upp till kraven är EC Konsult certifierat enligt kvalitetsstandarden SS-EE ISO 9001.

Bland EC Konsults kunder återfinns ABB, Assa Abloy Besam, Gambro, McNeil, Nibe Södra Cell, AAK, TetraPak och Volvo.

Policy för personuppgiftshantering.

Läs mer om vår policy för hantering av personuppgift.