Tre kärlekar.

Elektroniklösningar. Inbyggda system. Programutveckling.

Trots att inbyggda system finns i nästan alla elektroniska utrustningar – från bakmaskiner och tvättmaskiner till värmepumpar och personbilar – är det inte många som ägnar dem en tanke.

Inom EC Konsult är det snart sagt det enda vi tänker på. Vi är nämligen en av landets mest hängivna utvecklare av just inbyggda system.

Vi konstruerar dem, designar dem och programmerar dem. Sedan bygger vi prototyper som vi testar sönder och samman för att få dem godkända av myndigheter och branschorgan – innan vi lämnar över till kunden för produktion.

För oss är inbyggda system något av det mest utmanande vi kan företa oss. För varje nytt uppdrag höjs kraven. Systemen behöver bli allt mindre, de ska nyttja så få elektronikkomponenter och så lite ström som möjligt och ändå fullgöra alltmer komplexa funktioner.
Samtidigt får de inte fallera. En hiss ska stanna mjukt och behagligt varje gång, på exakt rätt ställe. En dialysmaskin får inte börja feltolka signaler och plötsligt stanna. En dörröppnare får inte stänga människor ute eller inne, eller slå igen dörren just när någon passerar.

Säkerhet och tillförlitlighet är honnörsord för EC Konsult. Våra inbyggda system ska bara finnas där och göra sitt jobb i det tysta – timme efter timme, år efter år.
Genom åren har vi utvecklat hundratals inbyggda system för att styra så vitt skilda ting som elmotorer, dialysmaskiner, hotellås, fläktsystem, fuktmätare och övervakningssystem. Och i de allra flesta fall har EC Konsult svarat för både hårdvarudesign och programmering.

EC Konsult utvecklar även avancerade programlösningar för andra plattformar, vanligen pc och mobiler av olika slag. Det kan handla om specialsystem som antingen inte finns att tillgå på marknaden eller som blir mer kraftfulla om de utvecklas från grunden.
Vi har till exempel utvecklat labbdatasystem för processindustrin, parkeringssystem för kommuner, konstruktionsdatasystem för kraftindustrin och system för fartygsidentifikation för marinen.
Det här är komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar. Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.