Leverantör till Big Science

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade teknik-tjänster från Big Science-anläggningar, med andra ord ”länken mellan svensk industri och Big Science”.

EC Konsult är sedan några år en av leverantörerna i Big Science Sweden och finns representerad i deras uppbyggda nätverk av högteknologiska leverantörer. Se hela leverantörsnätverket på www.bigsciencesweden.se

Big Science Sweden bygger upp bred kunskap om nätverkets företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Genom att finnas med i Big Science Sweden kan vi bygga relationer med upphandlingsansvariga och teknikansvariga personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.