På mammas gata.

Tillverkning. Processindustri. Medicinteknik.

EC Konsult har genom åren löst komplexa teknikproblem för företag i många olika branscher. Med tiden har vi dock kommit att fokusera på tre.
Det säger sig nästan självt att våra inbyggda system beställs av tillverkande företag. Framför allt sådana som tillverkar elektriska produkter och system: dörrar och portar, elcyklar, elbilar, fläktar, värmepumpar, dialysmaskiner och mycket annat.

Även om slutprodukterna sinsemellan är väldigt olika finns en hel del gemensamma drag i den elektroniska styrningen av dem. Det innebär att våra ingenjörer kan dela erfarenheter och snilleblixtar med varandra. Vilket i sin tur leder till att deras lösningar hela tiden utvecklas – mot att bli effektivare och kompaktare, oavsett användningsområde.
En bransch som ger oss många uppdrag är den medicintekniska. Där är nämligen kraven på validering och verifiering av system särskilt höga – av naturliga skäl. Utrustningarna de ingår i – dialysmaskiner, hjärtlungmaskiner, kromatografer osv – är ofta ytterst komplexa, med mängder av funktioner som ska styras på ett säkert sätt.
Här kommer EC Konsults särskilda kompetens inom testning till sin rätt. Liksom vår erfarenhet av att säkra nationella och internationella godkännanden.

Processindustrin är ett annat område vi känner oss extra hemma på – till exempel trä- och pappersmassa, livsmedel och kemi. Här är det system- och programutveckling som står i förgrunden.
EC Konsult har utvecklat åtskilliga specialsystem som på olika sätt stöder industriella processer – labbdatasystem, beräkningssystem, administrationssystem, underhållssystem och kvalitetsledningssystem, för att nu nämna några.

Genomgående för dem är att de är unika för varje uppdragsgivare. För att utveckla dem måste våra ingenjörer penetrera och förstå kundens specifika affärs- och tillverkningsmiljö.
Därmed lär vi oss alltmer om de olika branschernas verklighet generellt. Och behärskar med tiden mycket av den terminologi, de frågeställningar och tekniska utmaningar vi ställs inför. Det gör att vi snabbare sätter oss in i nya uppdrag.
Och kommer igång snabbare.