Inget åt slumpen.

Varje gång vi på EC Konsult står inför ett nytt, komplicerat, kanske långvarigt utvecklingsprojekt vet vi att det kommer att lyckas.
Det är faktiskt inte fullt så kaxigt som det låter.
Skälet är den höga grad av systematik vi tillägnat oss genom åren.
En systematik som leder oss genom alla projekt steg för steg. Och säkerställer att vi alltid genomför dem så snabbt, säkert och kostnadsmedvetet som möjligt – ”on time, on spec, on budget”.

Utöver att vara en trygghet för kunderna – och bidra till vår egen kvalitetssäkring enligt ISO 9001 – ger denna systematik extra självförtroende till våra projektgrupper. De vet i varje skede vad de ska göra, på vilket sätt och med vilket önskat resultat.
I regel arbetar vi med s k agil metodik – dvs i nära samarbete med kunden och med ett stort mått av informationsutbyte under resans gång.

Det första vi gör är att tillsammans med kunden analysera alla förutsättningar som omger projektet – tekniska, ekonomiska och administrativa. Samtidigt försäkrar vi oss om att den önskade lösningen verkligen är vad kunden behöver. Ofta framkommer då alternativa eller kompletterande möjligheter som ingen tidigare tänkt på.
Därefter gör vi kravspecifikationen (ibland tillsammans med kunden) och, utifrån den, en detaljerad projektplan, där vi preciserar och prioriterar varje utvecklingssteg.

Under utvecklingens gång sker avstämningar med jämna mellanrum, där både kunden och vi själva får möjlighet att skärskåda vad vi åstadkommit, i jämförelse med kravspecifikationen. Samtidigt kan vi integrera eventuella nya önskemål från kunden utan alltför stora konsekvenser för projektet som helhet.
Vi dokumenterar förstås projektförloppet och dess resultat – projektplan, systemversioner, ändringar, testprotokoll och själva systemkoden. Allt bevaras på ett strukturerat sätt för att enkelt kunna uppdateras vid behov.

Slutligen vidtar testning och åter testning. Är det fråga om ett inbyggt system bygger vi en fysisk prototyp för egen validering och verifiering. Därefter låter vi kunden testa själv. Och till sist brukar vi be att få plocka sönder något exemplar av kundens första serie för att ytterligare försäkra oss om att det vi gjort är 100% rätt.
För oss på EC Konsult är nämligen 100% rätt det enda som duger.