EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Technical Consultants and Services

European Spallation Source (ESS) i Lund har sedan 2016 slutit ramavtal med bl a EC Konsult gällande ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

Konstruktionen av anläggningen började sommaren 2014, och planeringen för ESS användarprogram pågår. Forskare och ingenjörer från mer än 100 partnerlaboratorier arbetar med att uppdatera och optimera den avancerade tekniska utformningen av ESS-anläggningen och undersöker samtidigt hur man maximerar sin forskningspotential. Dessa partnerlaboratorier, universitet och forskningsinstitut bidrar också till personal, kunskap, utrustning och ekonomiskt stöd genom In-Kind Contributions som omfattar upp till 30 procent av byggnadsbudgeten.

Följ byggnationen av ESS på www.esss.se

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning Technical Consultants and Services, för ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

Vi är mycket stolta för att kunna vara med och bidraga med kompetens och erfarenhet för att bygga världens mest kraftfulla neutronkälla.