EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Software Development Services

EC Konsult har sedan 2016 ramavtal med European Spallation Source (ESS) i Lund.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

European Spallation Source är en av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag. Facilitetens konstruktion och konstruktion inkluderar den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggts, ett femtonigt, heliumkyldt volframmålhjul, 22 toppmoderna neutroninstrument, en serie laboratorier och en superdatamaskinhantering och programvara utvecklingscenter. Inom ramen för sin historia och framtid som en vetenskaplig organisation är det dock mer än summan av dess delar. Det är en helt ny Big Science-organisation, byggd från grunden.

Europas behov av en avancerad, kraftfull neutron-spallationskälla formulerades för 20 år sedan. European Spallation Source är ett paneuropeiskt projekt med 13 europeiska länder som medlemmar, inklusive värdländerna Sverige och Danmark. ESS-anläggningen är under uppbyggnad i Lund, medan ESS Data Management and Software Center (DMSC) ligger i Köpenhamn. Cirka två till tre tusen gästforskare kommer att utföra experiment vid ESS varje år. De flesta användare kommer att vara baserade på europeiska universitet och institut, andra inom industrin.

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning provision of Software Development Services for ESS Integrated Control Systems.

Läs mer och följ ESS på www.esss.se