EC expanderar med ännu ett regionkontor

EC expanderar med ett nytt regionkontor i Växjö, från tidigare två kontor i Karlhamn respektive Lund.

Vid det nya Växjö-kontoret har Marcus Nilsson anställts  som ny Försäljningsansvarig  och det är vår övertygelse att EC inom kort kommer att bli en viktig aktör i Växjö och partner till kunder inom elektronikutveckling och mjukvaruutveckling.

För mer information om oss och våra kompetenser vänligen  kontakta Marcus Nilsson.