EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Technical Consultants and Services

European Spallation Source (ESS) i Lund har sedan 2016 slutit ramavtal med bl a EC Konsult gällande ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

Konstruktionen av anläggningen började sommaren 2014, och planeringen för ESS användarprogram pågår. Forskare och ingenjörer från mer än 100 partnerlaboratorier arbetar med att uppdatera och optimera den avancerade tekniska utformningen av ESS-anläggningen och undersöker samtidigt hur man maximerar sin forskningspotential. Dessa partnerlaboratorier, universitet och forskningsinstitut bidrar också till personal, kunskap, utrustning och ekonomiskt stöd genom In-Kind Contributions som omfattar upp till 30 procent av byggnadsbudgeten.

Följ byggnationen av ESS på www.esss.se

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning Technical Consultants and Services, för ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

Vi är mycket stolta för att kunna vara med och bidraga med kompetens och erfarenhet för att bygga världens mest kraftfulla neutronkälla.

Ramavtal med IKEA

EC Konsult har slutit ett ramavtal med IKEA gällande systemutveckling.

Genom vår långa erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom mjukvarulösningar är vi en kompetent partner till våra kunder, och säkerhet och tillförlitlighet är honnörsord för EC Konsult. Dessa vill vi dela med bl a IKEA.

EC Konsult utvecklar avancerade programlösningar för olika plattformar, vanligen pc och mobiler av olika slag. Det kan handla om specialsystem som antingen inte finns att tillgå på marknaden eller som blir mer kraftfulla om de utvecklas från grunden.

Vi har till exempel utvecklat labbdatasystem för processindustrin, parkerings¬system för kommuner, konstruktionsdatasystem för kraftindustrin och system för fartygsidentifikation för marinen. Det här är komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar.

Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.

EC Konsult ser fram emot att kunna ge stor affärsnytta till IKEA inom de uppdrag vi kommer att samverka.

EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Software Development Services

EC Konsult har sedan 2016 ramavtal med European Spallation Source (ESS) i Lund.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

European Spallation Source är en av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag. Facilitetens konstruktion och konstruktion inkluderar den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggts, ett femtonigt, heliumkyldt volframmålhjul, 22 toppmoderna neutroninstrument, en serie laboratorier och en superdatamaskinhantering och programvara utvecklingscenter. Inom ramen för sin historia och framtid som en vetenskaplig organisation är det dock mer än summan av dess delar. Det är en helt ny Big Science-organisation, byggd från grunden.

Europas behov av en avancerad, kraftfull neutron-spallationskälla formulerades för 20 år sedan. European Spallation Source är ett paneuropeiskt projekt med 13 europeiska länder som medlemmar, inklusive värdländerna Sverige och Danmark. ESS-anläggningen är under uppbyggnad i Lund, medan ESS Data Management and Software Center (DMSC) ligger i Köpenhamn. Cirka två till tre tusen gästforskare kommer att utföra experiment vid ESS varje år. De flesta användare kommer att vara baserade på europeiska universitet och institut, andra inom industrin.

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning provision of Software Development Services for ESS Integrated Control Systems.

Läs mer och följ ESS på www.esss.se

EC växlar upp tempot

Nu växlar EC Konsult AB upp tempot och satsar i Växjöregionen. Med ett nytt, fräscht kontor i World Trade Center finns vi i hjärtat av Växjö med närhet till intressanta kunder och olika samarbetspartners så som LNU.

”- Kontoret i Växjö matchar oss perfekt och är ett strategiskt val för bolaget. Tillsammans med våra övriga kontor i blir vi en konsultaktör med organisation som spänner över Blekinge, Skåne och Småland. Alla våra projekt innehåller trubbel och vi älskar trubbel.” säger Camilia Qvist, VD för EC Konsult.

En vanlig vardag för oss innehåller komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar. Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.

”- Vi välkomnar både nya och kända kunder till vårt Växjö-kontor på en kopp kaffe för att prata om trubbel!” hälsar Marcus Nilsson Försäljningschef på EC Konsult.

Leverantör till Big Science

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade teknik-tjänster från Big Science-anläggningar, med andra ord ”länken mellan svensk industri och Big Science”.

EC Konsult är sedan några år en av leverantörerna i Big Science Sweden och finns representerad i deras uppbyggda nätverk av högteknologiska leverantörer. Se hela leverantörsnätverket på www.bigsciencesweden.se

Big Science Sweden bygger upp bred kunskap om nätverkets företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Genom att finnas med i Big Science Sweden kan vi bygga relationer med upphandlingsansvariga och teknikansvariga personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.