2019 börjar starkt

EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget.

EC Konsult fortsätter att leverera resultat och nytta till våra kunder. År 2019 har startat med en hög beläggningsnivå och inom våra marknadsområden är förfrågningsvolymen likvärdig med nivån under sista kvartalet 2018. Bolaget ser med stor tillförsikt på 2019, då våra processer är kvalitativa och våra medarbetare kompetenta samt att kundnöjdheten är mycket hög. Det är vår bedömning att verksamhetsåret kommer att bli gynnsamt med hög till medelhög efterfrågan av bolagets tjänster.

/Camilia Qvist

EC expanderar med ännu ett regionkontor

EC expanderar med ett nytt regionkontor i Växjö, från tidigare två kontor i Karlhamn respektive Lund.

Vid det nya Växjö-kontoret har Marcus Nilsson anställts  som ny Försäljningsansvarig  och det är vår övertygelse att EC inom kort kommer att bli en viktig aktör i Växjö och partner till kunder inom elektronikutveckling och mjukvaruutveckling.

För mer information om oss och våra kompetenser vänligen  kontakta Marcus Nilsson.

2018 summeras

Verksamhetsåret 2018 för EC Konsult var bra och summeras enligt;

EC Konsult AB levererar konsulttjänster inom utveckling av elektronik, inbyggda system och mjukvara. Våra kunder utgörs av medelstora och stora företag i olika branscher som Big Science, industrin för medicinsk utrustning, verkstadsindustrin, processindustrin, telekommunikation och fordonsindustrin.

Bolaget förstärker positionen inom sina marknadsområden och har vunnit förtroende hos flera nya kunder under året.

Efterfrågan av tekniska utvecklingstjänster inom bolagets marknadsområden var fortsatt stark under året. Bolaget har haft en stabil och hög beläggningsgrad hos befintlig kundstock och har fått flera uppdrag hos nya kunder. Skåne har haft en något lägre förfrågningsnivå än storstadsregionerna, där Stockholm har haft störst efterfrågan, men även regionen kring Jönköping/Linköping/Norrköping har haft hög förfrågningsnivå.

Våra kunders stora utmaningar fortsätter vad gäller digitalisering och utveckling av processer och produkter. Dessa utmaningar kommer att positivt påverka våra projektmöjligheterna under lång tid framöver, och i det arbetat har vi säkrat en plats som en kompetent och erfaren utvecklingspartner.

Väsentliga händelser under året
EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget. Det är våra medarbetare som är våra stora lysande stjärnor och som i varje projekt utvecklar nya och innovativa lösningar för att hjälpa och förenkla våra kunders processer, produkter och tjänster.

Bolaget fortsatte fokusera på bearbetning av nya kunder, samt att kvarhålla och fördjupa relationerna med existerande kunder. Inom befintliga marknadsområden fick vi nya kunder samt ytterligare domänkunskap genom kompetensutveckling och nya referensuppdrag. Vår tyngd som leverantör inom Big Science fördjupades genom flera uppdrag hos ESS avseende uppbyggnad av forskningsanläggningen i Lund.
Beläggningshorisonten har under året förlängts inom flertalet uppdrag inom samtliga marknadsområden. Vi ökade under året vår organisationsvolym främst via nätverk, samarbeten och underkonsulter, då tillgången på kompetenta resurser begränsade organisk tillväxt.

/Camilia Qvist