2019 börjar starkt

EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget.

EC Konsult fortsätter att leverera resultat och nytta till våra kunder. År 2019 har startat med en hög beläggningsnivå och inom våra marknadsområden är förfrågningsvolymen likvärdig med nivån under sista kvartalet 2018. Bolaget ser med stor tillförsikt på 2019, då våra processer är kvalitativa och våra medarbetare kompetenta samt att kundnöjdheten är mycket hög. Det är vår bedömning att verksamhetsåret kommer att bli gynnsamt med hög till medelhög efterfrågan av bolagets tjänster.

/Camilia Qvist