2018 summeras

Verksamhetsåret 2018 för EC Konsult var bra och summeras enligt;

EC Konsult AB levererar konsulttjänster inom utveckling av elektronik, inbyggda system och mjukvara. Våra kunder utgörs av medelstora och stora företag i olika branscher som Big Science, industrin för medicinsk utrustning, verkstadsindustrin, processindustrin, telekommunikation och fordonsindustrin.

Bolaget förstärker positionen inom sina marknadsområden och har vunnit förtroende hos flera nya kunder under året.

Efterfrågan av tekniska utvecklingstjänster inom bolagets marknadsområden var fortsatt stark under året. Bolaget har haft en stabil och hög beläggningsgrad hos befintlig kundstock och har fått flera uppdrag hos nya kunder. Skåne har haft en något lägre förfrågningsnivå än storstadsregionerna, där Stockholm har haft störst efterfrågan, men även regionen kring Jönköping/Linköping/Norrköping har haft hög förfrågningsnivå.

Våra kunders stora utmaningar fortsätter vad gäller digitalisering och utveckling av processer och produkter. Dessa utmaningar kommer att positivt påverka våra projektmöjligheterna under lång tid framöver, och i det arbetat har vi säkrat en plats som en kompetent och erfaren utvecklingspartner.

Väsentliga händelser under året
EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget. Det är våra medarbetare som är våra stora lysande stjärnor och som i varje projekt utvecklar nya och innovativa lösningar för att hjälpa och förenkla våra kunders processer, produkter och tjänster.

Bolaget fortsatte fokusera på bearbetning av nya kunder, samt att kvarhålla och fördjupa relationerna med existerande kunder. Inom befintliga marknadsområden fick vi nya kunder samt ytterligare domänkunskap genom kompetensutveckling och nya referensuppdrag. Vår tyngd som leverantör inom Big Science fördjupades genom flera uppdrag hos ESS avseende uppbyggnad av forskningsanläggningen i Lund.
Beläggningshorisonten har under året förlängts inom flertalet uppdrag inom samtliga marknadsområden. Vi ökade under året vår organisationsvolym främst via nätverk, samarbeten och underkonsulter, då tillgången på kompetenta resurser begränsade organisk tillväxt.

/Camilia Qvist