Alla inlägg av ecadmin

Vi expanderar

EC Konsult har under årets första del fått flertalet beställningar och påbörjat nya utvecklingsprojekt. Detta har lett till att vi expanderar och har knutit fler personer till vår organisation.

Men vi behöver bli flera medarbetare och vi söker personer med kompetens inom samtliga våra tre teknikområden;

Elektronikutveckling

Inbyggda system

Mjukvaruutveckling

Om du gillar trubbel och är intresserad av att komplettera vår organisation, hör av dig för en djupare diskussion om vad vi gör nu och vad vi kan göra gemensamt i spännande, framtida uppdrag.

Vi önskar glad sommar

EC Konsult önskar kunder, medarbetare och övriga intressenter runt bolaget en mycket fin sommar!

Årets första halvår har inneburit ett stort engagemang från våra medarbetare i ett mängd olika utvecklingsprojekt och aktiviteter. Nu tar vi en välförtjänt sommarledighet och laddar upp för att lösa nya roliga trubbel till hösten.

Har du ett problem inom din verksamhet, eller ditt utvecklingsprojekt som du vill finna lösning på, så hör gärna av dig till oss. Vi är experter på trubbel och vi älskar det!

Glad sommar önskar EC Konsult!


EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Technical Consultants and Services

European Spallation Source (ESS) i Lund har sedan 2016 slutit ramavtal med bl a EC Konsult gällande ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

Konstruktionen av anläggningen började sommaren 2014, och planeringen för ESS användarprogram pågår. Forskare och ingenjörer från mer än 100 partnerlaboratorier arbetar med att uppdatera och optimera den avancerade tekniska utformningen av ESS-anläggningen och undersöker samtidigt hur man maximerar sin forskningspotential. Dessa partnerlaboratorier, universitet och forskningsinstitut bidrar också till personal, kunskap, utrustning och ekonomiskt stöd genom In-Kind Contributions som omfattar upp till 30 procent av byggnadsbudgeten.

Följ byggnationen av ESS på www.esss.se

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning Technical Consultants and Services, för ingenjörsområdena mekanik och elektronik.

Vi är mycket stolta för att kunna vara med och bidraga med kompetens och erfarenhet för att bygga världens mest kraftfulla neutronkälla.

Ramavtal med IKEA

EC Konsult har slutit ett ramavtal med IKEA gällande systemutveckling.

Genom vår långa erfarenhet av utvecklingsuppdrag inom mjukvarulösningar är vi en kompetent partner till våra kunder, och säkerhet och tillförlitlighet är honnörsord för EC Konsult. Dessa vill vi dela med bl a IKEA.

EC Konsult utvecklar avancerade programlösningar för olika plattformar, vanligen pc och mobiler av olika slag. Det kan handla om specialsystem som antingen inte finns att tillgå på marknaden eller som blir mer kraftfulla om de utvecklas från grunden.

Vi har till exempel utvecklat labbdatasystem för processindustrin, parkerings¬system för kommuner, konstruktionsdatasystem för kraftindustrin och system för fartygsidentifikation för marinen. Det här är komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar.

Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.

EC Konsult ser fram emot att kunna ge stor affärsnytta till IKEA inom de uppdrag vi kommer att samverka.

EC Konsult ramavtalsleverantör till ESS avseende Software Development Services

EC Konsult har sedan 2016 ramavtal med European Spallation Source (ESS) i Lund.

ESS är ett europeiskt forskningsinfrastrukturkonsortium (ERIC), en multidisciplinär forskningsanläggning baserad på världens mest kraftfulla neutronkälla. ESS vision är att bygga och driva världens mest kraftfulla neutronkälla, vilket möjliggör vetenskapliga genombrott i forskning relaterad till material, energi, hälsa och miljö och ta itu med några av de viktigaste samhällsutmaningarna i vår tid.

European Spallation Source är en av de största vetenskapliga och tekniska infrastrukturprojekten som byggs idag. Facilitetens konstruktion och konstruktion inkluderar den mest kraftfulla linjära protonacceleratorn som någonsin byggts, ett femtonigt, heliumkyldt volframmålhjul, 22 toppmoderna neutroninstrument, en serie laboratorier och en superdatamaskinhantering och programvara utvecklingscenter. Inom ramen för sin historia och framtid som en vetenskaplig organisation är det dock mer än summan av dess delar. Det är en helt ny Big Science-organisation, byggd från grunden.

Europas behov av en avancerad, kraftfull neutron-spallationskälla formulerades för 20 år sedan. European Spallation Source är ett paneuropeiskt projekt med 13 europeiska länder som medlemmar, inklusive värdländerna Sverige och Danmark. ESS-anläggningen är under uppbyggnad i Lund, medan ESS Data Management and Software Center (DMSC) ligger i Köpenhamn. Cirka två till tre tusen gästforskare kommer att utföra experiment vid ESS varje år. De flesta användare kommer att vara baserade på europeiska universitet och institut, andra inom industrin.

Genom upphandling har EC Konsult ett ramavtal avseende Framework Concultancy Agreement concerning provision of Software Development Services for ESS Integrated Control Systems.

Läs mer och följ ESS på www.esss.se

EC växlar upp tempot

Nu växlar EC Konsult AB upp tempot och satsar i Växjöregionen. Med ett nytt, fräscht kontor i World Trade Center finns vi i hjärtat av Växjö med närhet till intressanta kunder och olika samarbetspartners så som LNU.

”- Kontoret i Växjö matchar oss perfekt och är ett strategiskt val för bolaget. Tillsammans med våra övriga kontor i blir vi en konsultaktör med organisation som spänner över Blekinge, Skåne och Småland. Alla våra projekt innehåller trubbel och vi älskar trubbel.” säger Camilia Qvist, VD för EC Konsult.

En vanlig vardag för oss innehåller komplexa utvecklingsprojekt som bjuder på åtskilliga utmaningar, ofta under lång tid. Med andra ord: precis sådant som vi på EC Konsult gillar. Särskilt som resultatet sedan blir ett effektivt och stabilt system som ger uppdragsgivaren betydande affärsfördelar.

”- Vi välkomnar både nya och kända kunder till vårt Växjö-kontor på en kopp kaffe för att prata om trubbel!” hälsar Marcus Nilsson Försäljningschef på EC Konsult.

Leverantör till Big Science

Big Science Sweden verkar för att svenska företag ska ta hem beställningar av avancerad utrustning och kvalificerade teknik-tjänster från Big Science-anläggningar, med andra ord ”länken mellan svensk industri och Big Science”.

EC Konsult är sedan några år en av leverantörerna i Big Science Sweden och finns representerad i deras uppbyggda nätverk av högteknologiska leverantörer. Se hela leverantörsnätverket på www.bigsciencesweden.se

Big Science Sweden bygger upp bred kunskap om nätverkets företag, deras kompetens och möjligheter att leverera. Genom att finnas med i Big Science Sweden kan vi bygga relationer med upphandlingsansvariga och teknikansvariga personer som arbetar med teknikutveckling på europeiska forskningsanläggningar.

2019 börjar starkt

EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget.

EC Konsult fortsätter att leverera resultat och nytta till våra kunder. År 2019 har startat med en hög beläggningsnivå och inom våra marknadsområden är förfrågningsvolymen likvärdig med nivån under sista kvartalet 2018. Bolaget ser med stor tillförsikt på 2019, då våra processer är kvalitativa och våra medarbetare kompetenta samt att kundnöjdheten är mycket hög. Det är vår bedömning att verksamhetsåret kommer att bli gynnsamt med hög till medelhög efterfrågan av bolagets tjänster.

/Camilia Qvist

EC expanderar med ännu ett regionkontor

EC expanderar med ett nytt regionkontor i Växjö, från tidigare två kontor i Karlhamn respektive Lund.

Vid det nya Växjö-kontoret har Marcus Nilsson anställts  som ny Försäljningsansvarig  och det är vår övertygelse att EC inom kort kommer att bli en viktig aktör i Växjö och partner till kunder inom elektronikutveckling och mjukvaruutveckling.

För mer information om oss och våra kompetenser vänligen  kontakta Marcus Nilsson.

2018 summeras

Verksamhetsåret 2018 för EC Konsult var bra och summeras enligt;

EC Konsult AB levererar konsulttjänster inom utveckling av elektronik, inbyggda system och mjukvara. Våra kunder utgörs av medelstora och stora företag i olika branscher som Big Science, industrin för medicinsk utrustning, verkstadsindustrin, processindustrin, telekommunikation och fordonsindustrin.

Bolaget förstärker positionen inom sina marknadsområden och har vunnit förtroende hos flera nya kunder under året.

Efterfrågan av tekniska utvecklingstjänster inom bolagets marknadsområden var fortsatt stark under året. Bolaget har haft en stabil och hög beläggningsgrad hos befintlig kundstock och har fått flera uppdrag hos nya kunder. Skåne har haft en något lägre förfrågningsnivå än storstadsregionerna, där Stockholm har haft störst efterfrågan, men även regionen kring Jönköping/Linköping/Norrköping har haft hög förfrågningsnivå.

Våra kunders stora utmaningar fortsätter vad gäller digitalisering och utveckling av processer och produkter. Dessa utmaningar kommer att positivt påverka våra projektmöjligheterna under lång tid framöver, och i det arbetat har vi säkrat en plats som en kompetent och erfaren utvecklingspartner.

Väsentliga händelser under året
EC Konsult är verksamt under sitt fjärde årtionde som teknikkonsult med en mångfald av lyckade projekt i bagaget. Det är våra medarbetare som är våra stora lysande stjärnor och som i varje projekt utvecklar nya och innovativa lösningar för att hjälpa och förenkla våra kunders processer, produkter och tjänster.

Bolaget fortsatte fokusera på bearbetning av nya kunder, samt att kvarhålla och fördjupa relationerna med existerande kunder. Inom befintliga marknadsområden fick vi nya kunder samt ytterligare domänkunskap genom kompetensutveckling och nya referensuppdrag. Vår tyngd som leverantör inom Big Science fördjupades genom flera uppdrag hos ESS avseende uppbyggnad av forskningsanläggningen i Lund.
Beläggningshorisonten har under året förlängts inom flertalet uppdrag inom samtliga marknadsområden. Vi ökade under året vår organisationsvolym främst via nätverk, samarbeten och underkonsulter, då tillgången på kompetenta resurser begränsade organisk tillväxt.

/Camilia Qvist