Utveckling inom medicinsk teknik

Utveckling inom medicinsk teknik

EC Konsults strävan är att skapa långsiktiga kundrelationer. Relationer där kunden känner ett starkt förtroende för EC Konsult som leverantör. Ett förtroende som inte bara baseras på vår breda kompetens inom mjuk- och hårdvaruutveckling, utan även med avseende på ett personligt och smidigt samarbete. Läs mer

System för kostnadsberäkning

System för kostnadsberäkning

CCC (Cable Cost Calculation) är ett helt kundanpassat och databasstyrt beräkningssystem för material- och maskinkost­nader vid tillverkning av hög­spänningskablar (HV Cable). Den systemgenererade kost­nadskalkylen utgör ett viktigt underlag vid framtagandet av offerter hos ABB High Voltage Cables. Läs mer

Elektronikutveckling för hotellåssystem

Elektronikutveckling för hotellåssystem

EC Konsult har levererat utvecklingstjänster till Timelox i Landskrona sedan 1999. De är ett av världens ledande företag inom elektroniska låssystem. Timelox var pionjärer inom magnetkortsbaserade hotellåssystem då de redan 1986 gjorde sin första installation, på Hotel Noble House i Malmö. Sedan dess har företaget expanderat både avseende volym och produktsortiment, vilket nu även omfattar låssystem för kontor, industri, skolor, sjukhus m fl. Största enskilda hotellinstallationen är idag på Venetian Hotel & Casino i Las Vegas, med totalt 5000 dörrenheter. Läs mer

Systemtestning Södra Cell

Systemtestning Södra Cell

Södra Cell har under en lång tid använt ett stort underhållssystem som kallas Merit. Det är ett kraftfullt webbaserat system för att styra underhåll, konstruktion och produktion i deras anläggningar. På grund av vissa omständigheter beslutades att Merit skulle byta plattform från HP3000 med tillhörande nätverksdatabas till Windows .NET, och med Microsofts SQL Server som datalagringsalternativ. Läs mer

Nya generationens frekvensomriktare

Nya generationens frekvensomriktare

Kraftelektronik är sedan 1995 ett specialistområde inom EC Konsult. Startskottet till denna expansion av kompetens och erfarenhet, var när vi fick förtroendet av NFO Drives att ta ansvar för deras utvecklingsverksamhet. Uppdraget gällde att produktutveckla nästa generations frekvensomriktare, enligt världspatentet Naturlig FältOrientering (NFO). Läs mer