Om oss

EC Konsult AB är ett teknikkonsultföretag med ca 20 anställda. Bolaget grundades 1985 och är idag personalägt. Verksamheten är främst inriktad på:

•  design, utveckling, test, verifiering och dokumentation av elektronik och programvara för inbyggda system;

•  utveckling och förvaltning av tekniska och administrativa IT-system.

Inom dessa områden är EC Konsults uppdrag mycket varierande. Det kan t ex handla om produktutveckling, förstudier, kravspecifikationer, projektledning, kvalitetssäkring, intranät och utbildning. Projekten genomförs på plats hos kunden eller i EC Konsults egna lokaler i Karlshamn och Lund.

EC Konsult har stor erfarenhet av att utveckla inbyggda system, ledningssystem, realtidssystem, labbdatasystem, kraftelektronik, datakommunikation och databassystem. Kunderna utgörs av medelstora och stora företag i främst tre marknadsområden: verkstadsindustri, processindustri och medicinteknik. Här är kvalitetskraven höga i fråga om systemens säkerhet och driftsäkerhet. För att leva upp till kraven är EC Konsult certifierat enligt kvalitetsstandarden SS-EE ISO 9001.

Bland EC Konsults kunder återfinns ABB, Assa Abloy Besam, Gambro, McNeil, Nibe Södra Cell, AAK, TetraPak och Volvo.